Atex iranyelv 100a pdf

Jogrendszerünkben az ATEX irányelvet 2003. július 28-án vezették be. Alkalmas a robbanásveszélyes területeken történõ kiszolgálásra szolgáló adattermékekre. A termékeknek nemcsak a biztonság, hanem az egészségvédelem szempontjából is szigorú követelményeknek kell megfelelniük. Az ATEX-irányelv megfelelõségértékelési eljárásokat tartalmaz.

A szóban forgó normatív aktus rendelkezései esetében a biztosítékok szintje és az ehhez kapcsolódó minden értékelés nagymértékben függ attól, hogy milyen veszélyt jelent az a környezet, amelyben az eszköz mûködik.Az ATEX-irányelv szigorú követelményeket állapít meg, hogy egy adott terméknek a robbanásveszélyes területeken történõ átadására van szükség. És milyen zónákat jelent? Elõször is, itt keményszénbányákról beszélünk, ahol nagyon magas a metán- vagy szénpor robbanás veszélye.

Az ATEX-irányelv részletesen megosztja az eszközöket erõkké. Õ ketten. Az osztály száma megegyezik a földalatti bányában elhelyezett eszközökkel és a metán robbanásveszélyes felszíneivel. A második rész olyan eszközökre vonatkozik, amelyek kivételes helyeken vannak adaptálva, de robbanásveszélyes légkör veszélye lehet.

Ez az irányelv alapvetõ követelményeket állapít meg a teljes létesítményekre a metán / szénpor robbanás veszélyével járó területeken. A harmonizált részekben könnyebben érzékenyebb követelmények találhatók.

Meg kell jegyezni, hogy a robbanásveszélyes területeken a szerephez használt ételeket CE-jelöléssel kell ellátni. A bejelentett szervezet azonosító számát vissza kell küldeni a jelzés mögött, amely látható, látható, állandó és egyszerû.

A bejelentõ szervezet megvizsgálja az ellenõrzések teljes rendszerét vagy az eszközöket, hogy biztosítsa a jelenlegi elõírások és az irányelv követelményeinek való megfelelést. Emlékeztetni kell arra is, hogy a jelenlegi irányelvet 2016. április 20-tól a 2014/34 / EU új, ATEX-irányelv váltja fel.