Eu iranyelv szerinti vezetoi engedely

Az EU Atex-irányelve meghatározza azokat az alapvető követelményeket, amelyeket minden, a robbanásveszélyes területen használt terméknek be kell töltenie. Az irányelv funkcionális szabványai konkrét követelményeket írnak elő. A tagállamokban kialakított belső szabályozások részeként szabályozzák azokat a követelményeket, amelyeket nem az irányelv, sem a belső szabvány nem határoz meg. A belső szabályozások nem lehetnek összeegyeztethetetlenek az irányelv rendelkezéseivel, és nem tarthatják be az irányelv által előírt követelmények szigorítását.

Az Atex-irányelvet azért vezették be, hogy minimálisra csökkentsék a potenciálisan robbanásveszélyes környezetet meghaladó méretekkel kapcsolatos kockázatokat.A gyártó nagy felelősséggel tartozik annak meghatározásáért, hogy egy adott termék megfelel-e az atex szerződésekkel történő megfelelőségértékelésnek, és hogy az anyagot ezekhez az értékekhez igazítsa.Az Atex jóváhagyása a robbanásveszély közelében lévő termékek esetében szükséges. Ezzel a mezővel kezdődik a veszélyzóna, ahol olyan anyagokat rendeznek, használnak vagy tárolnak, amelyek levegővel kombinálva robbanékony keverékeket képezhetnek. Különösen az ilyen anyagok minősége állítható be: folyadékok, gázok, por és bármilyen gyúlékony. Ezek lehetnek például benzinek, alkoholok, hidrogén, acetilén, szénpor, fapor, cinkpor.A robbanás sikerrel jön létre, amikor a hatékony gyújtóforrásból származó nagy mennyiségű energia eléri a robbanásveszélyes légkört. A tűz megkezdése után egy olyan robbanást követ, amely meghatározza az emberi életet és az egészséget fenyegető nagy veszélyt.