Porszuresi egyutthato

Azon irodákban, ahol por, folyadék, gáz vagy gyúlékony gõz keletkezik, és nincsenek robbanásveszélyes zónák, késedelem nélkül elkészíteni kell egy robbanásveszélyes értékelésnek nevezett átfogó dokumentumot.Emlékeztetni kell arra, hogy a munkáltató kötelessége a robbanásveszélyes zónák kijelölése.

Túlságosan a 37. §-ban foglaltak szerint. 1. A magánügyek és tanácsok miniszterének 2010. június 7-i elhelyezése az épületek, egyéb építési tárgyak és területek tûzvédelmérõl (Dz.U.10.109.719, épületekben, valamint olyan területek közelében, ahol gyúlékony anyagokat állítanak elõ, tárolnak, tárolnak, vagy ahol a robbanást okozó keverékek kaphatnak robbanásveszélyes értékelést.A jelenlegi értékelésben feltétlenül szükséges feltüntetni a robbanásveszélyes helyiségeket. Helyeken és külsõ helyeken megfelelõ robbanási zónákat kell kijelölni. Fejleszteni kell az osztályozást és a robbanást okozó tényezõket tartalmazó grafikus dokumentációt.

A robbanásveszély értékelését az alkalmazandó európai szabványoknak megfelelõen kell megállapítani, többek között az alábbiakat:• PN-EN 1127-1: 2011 "Robbanásveszélyes légkör. A robbanás elõtti gyors és érdemes megelõzés.• PN-EN 60079-10-1: 2009 Robbanásveszélyes légkör - A térosztályozás - Gáz robbanásveszélyes környezet.• PN-EN 60079-10-2: 2009 Robbanásveszélyes légkör.A tér osztályozása. Éghetõ port tartalmazó légköri \ t• ST-IIG-0401: 2010 "Gázhálózatok mûszaki szabványa. Robbanásveszélyes zónák elemzése és sugárzása.• PN-EN 6079-10-14 "Robbanásveszélyes légkör - Villamos berendezések tervezése, kiválasztása és összeszerelése"• PN-EN 60079-20-1 "Robbanásveszélyes légkörök - Anyagok tulajdonságai a gázok és gõzök besorolásához - Kérdések és táblázatos adatok"• PN-EN 50272-3: 2007 "A másodlagos akkumulátorok rögzítésének és karbantartásának követelményei..