Posnet penztargepek attekintese

Mikroszkópok lehetõvé teszik a mikroszkóp megjelenését, ezek olyan eszközök, amelyeket rendkívül kicsi tárgyak megfigyelésére alapoztak, amelyek finom elemei általában nem láthatók az emberi szem számára. A mikroszkóp két, a csõ célpontján elhelyezkedõ fókuszáló lencsetagból áll, amelyeket csõnek nevezünk. A témával ellátott lencsék egy lencse. Ezzel szemben a második lencsetagot okulárnak nevezik, és a megfigyelések elvégzésére szolgál. A csõ belsejében, a lencsének köszönhetõen, valódi képré válik, nagyítva és megfordítva, amelyet a megfigyelõ a szemlencsének köszönhetõen érzékel. Mindkét objektív együttélése miatt az észlelt kép nyilvánvaló, nagyított és egyszerû. A fémrajzi mikroszkópok egyfajta mikroszkóp, amelyet átlátszatlan mintákon végzett kísérletekhez használnak. A metallográfiás mikroszkópokat mikroszkópok és elektronmikroszkópok jellemzik.

Mit láthatunk egy metallográfmikroszkóppal?A mikroszkópos tesztek maguk a metallográfiás mikroszkópokból állnak egy szilárd termékbõl származó minta megszerzésébõl, majd egy adott mezõ polírozásáról és polírozásáról, azaz az adott mezõrõl. metallográfiai minta, amelyet mikroszkópos megfigyelés után mikroszkópos megfigyelésnek vetünk alá. A fénymikroszkóppal végzett metallográfiai kutatás fõ célja a konkrét fém szerkezetének és a szemmel látható láthatatlan ötvözeteinek feltárása. Lehetõvé teszik a szerkezeti elemek sokféleségének azonosítását és azok morfológiáját, mennyiségét, méretét és eloszlását. A metallográfiai mikroszkópok lehetõvé teszik fémmegfigyelés és áttörés elvégzését. A lencsék pontos megvalósításának köszönhetõen a metallográfiai mikroszkóp mikrokockákat észlel, lehetõvé teszi a fázisok részvételének és a zárványok és a késõbbi anyagrészek megfigyelésének számítását.